A. Въведение

 1. Поверителността на посетителите на сайта ни е много важна за нас, а ние сме ангажирани за опазването му. Тази политика обяснява какво правим с вашата лична информация.
 2. Съгласие да използваме бисквитките в съответствие с условията на тази политика когато посещавате за първи път нашия уебсайт ни позволява да използваме бисквитки всеки път, когато посещавате нашия уебсайт.

Б. Благодарим на:

 1. Този документ е създаден с помощта на шаблон от SEQ Legal
  (seqlegal.com) и модифициран от vpnMentor (www.vpnmentor.com)

В. Как събираме вашите лични данни

Следните видове лична информация могат да се събират, съхраняват и използват:

 1. Информация за вашия компютър, включително вашия IP адрес, географскo местоположение, вид и версия на браузъра и операционна система
 2. Информация за посещенията и използването на този уебсайт, включително източник на препратка, продължителност на посещенията, изгледи на страници и пътеки за навигация в уебсайта.
 3. Информация, която въвеждате, когато се регистрирате в нашия уебсайт, като например вашия уебсайт за електронна поща.
 4. Информация, която въвеждате, когато създавате профил на нашия уебсайт. За име, профил снимка, детайли на вашия магазин.
 5. Информация, която въвеждате, за да създадете абонамент за нашите имейли и/или бюлетини.
 6. Информация, генерирана при използването на нашия уебсайт, включително кога, колко често и при какви обстоятелства го използвате.
 7. Информация, свързана с всичко, което закупите, услугите, които използвате, или извършвате чрез нашия уебсайт, който включва името ви, адрес, телефонен номер, имейл адрес и данни за банкова сметка/кредитна карта.
 8. Информация, която публикувате на нашия уебсайт с намерение за публикуване в интернет.
 9. Всяка друга лична информация, която ни изпращате.

Г. Използване на лична информация

Лична информация, предоставена ни чрез нашия уебсайт, ще се използва за посочените в тази политика или на съответните страници на уебсайта. Ние може да използваме личните ви данни за следното:

 1. Администриране на нашия уебсайт и бизнес
 2. Персонализиране на нашия уебсайт за вас
 3. Разрешаване на използването на услугите, достъпни на нашия уебсайт
 4. Изпращане на стоки, закупени чрез нашия уебсайт
 5. Доставка на услуги, закупени чрез нашия уебсайт
 6. Изпращане на отчет, фактури и напомняния за плащане на вас и събиране на плащания от вас.
 7. Изпращане на търговски маркетингови съобщения
 8. Изпращайки ви известия по имейл, които специално сте поискали.
 9. Изпращайки ви имейл бюлетин, ако сте се регистрирали за него (можете да се отпишете по всяко време).
 10. Изпращане на маркетингови комуникации, свързани с нашия бизнес или фирми на трети страни, които смятаме, че могат да представляват интерес за вас.
 11. Предоставяне на трети страни на статистическа информация за нашите потребители.
 12. Справяне със запитвания и оплаквания, направени от вас или отнасящи се до нашите потребители
 13. Запазване на нашия уебсайт и предотвратяване на измами.
 14. Потвърждаване на спазването на сроковете и условията, регламентиращи използването на нашия уебсайт.
 15. Други употреби.

Ако изпратите лична информация за публикуване на нашия уебсайт, ние ще публикуваме и по друг начин да използват тази информация в съответствие с лиценза, който ни предоставяте.

Вашите настройки за поверителност могат да се използват за ограничаване на публикуването на вашата информация в нашия
уебсайт и може да се коригира с помощта на контрола за поверителност на уебсайта.

Без ваше изразено съгласие няма да предоставяме личната ви информация на трета страна за директния маркетинг на тяхната или друга трета страна.

Д. Разкриване на лична информация

Можем да разкрием вашата лична информация на всеки от нашите служители, застрахователи, професионални съветници, агенти, доставчици или подизпълнители за целите, определени в тази политика.

Можем да разкрием вашата лична информация на всеки член на нашата група от компании (това означава нашите дъщерни дружества, нашата крайна холдингова компания и всички нейни
дъщерни дружества), както е разумно необходимо за целите, определени в тази политика.

Можем да разкрием вашата лична информация:

 1. доколкото това се изисква от закона;
 2. във връзка с текущи или бъдещи съдебни производства;
 3. с цел установяване, упражняване или защита на нашите законни права (включително предоставяне информация за други с цел предотвратяване и намаляване на измамите за кредитен риск);
 4. на купувача (или потенциален купувач) на всеки бизнес или актив, в който ние ще извършим (или планираме) продажба; и
 5. на всяко лице, за което основателно смятаме, че може да се обърне към съд или друго компетентно лице за разкриване на тази лична информация, когато в нашето разумно мнение, този съд или орган биха били разумни да разпореди разкриването на тази лична информация.

С изключение на предвиденото в тази политика, ние няма да предоставяме личната ви информация на
трети лица.

Е. Международни трансфери на данни

 1. Информацията, която събираме, може да се съхранява, обработва и прехвърля между която и да е от страните, в които работим, за да ни позволи да използваме информацията в съответствие с тази политика.
 2. Информацията, която събираме, може да бъде прехвърлена на следните държави които нямат закони за защита на данните, еквивалентни на тези, които са в сила в Европейско икономическо пространство: Съединените американски щати, Русия, Япония, Китай и Индия.
 3. Лична информация, която публикувате на нашия уебсайт или изпращате за публикуването на нашия уебсайт може да бъде достъпно по интернет в цял свят. Не можем да предотвратим използването или злоупотребата с такава информация от други.
 4. Изрично се съгласявате с прехвърлянето на лична информация, описана в този раздел Е.

Ж. Запазване на лична информация

 1. Този раздел Ж представя нашите политики и процедури за запазване на данни, които имат за цел да гарантират, че спазваме правните си задължения по отношение на
  запазване и заличаване на лична информация.
 2. Личната информация, която обработваме за всякаква цел или цели, не трябва се съхранява по-дълго, отколкото е необходимо за тази цел или за тези цели.
 3. Без да се засяга член G-2, ние обикновено изтриваме личните данни в посочените по-долу категории към датата / часа, посочени по-долу:
  а. типът на личните данни ще бъде изтрит {ENTER DATE / TIME}; и
  б. {ENTER ADDITIONAL DATES/TIMES}.
 4. Независимо от другите разпоредби на този раздел Г, ще запазим
  документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни:
  а. до степента, до която ние сме длъжни да го правим по закон;
  б. ако смятаме, че документите могат да бъдат от значение за всички текущи или бъдещи съдебни производства; и
  в. с цел установяване, упражняване или защита на нашите законни права (включително предоставяне на информация на други лица с цел предотвратяване на измами и намаляване на кредитния риск).

З. Защита на вашата лична информация

 1. Ще предприемем разумни технически и организационни предпазни мерки за предотвратяване загуба, злоупотреба или промяна на вашата лична информация.
 2. Ние ще съхраняваме цялата лична информация, която предоставяте в нашите (защитени с парола и защитна стена) сървъри.
 3. Всички електронни финансови транзакции, сключени чрез нашия уебсайт, ще бъдат защитени с технология за кодиране.
 4. Вие приемате, че предаването на информация по интернет е
  несигурно, и не можем да гарантираме сигурността на изпратените данни по нтернет.
 5. Вие носите отговорност за запазването на паролата, която използвате за достъп до нашия конфиденциален уебсайт; няма да ви питаме за паролата ви (освен когато влизате в нашия уебсайт).

И. Изменения

Понякога можем да актуализираме тази политика, като публикуваме нова версия на нашия уебсайт. Трябва да проверявате тази страница от време на време, за да сте сигурни, че разбирате от промените в тази политика. Може да ви уведомим за промени в тази политика по имейл или чрез системата за лични съобщения на нашия уебсайт.

Й. Вашите права

Можете да ни инструктирате да ви предоставим всяка лична информация, която държим за вас; предоставянето на такава информация ще бъде предмет на следното:

 1. заплащането на такса {ENTER FEE IF RELEVANT}; и
 2. предоставяне на подходящи доказателства за вашата самоличност ({ADJUST TEXT TO REFLECT YOUR POLICY за тази цел, ние обикновено приемаме фотокопие на вашия паспорт, заверен от нотариус плюс оригинално копие на сметка за комунални услуги показващи текущия ви адрес}).
  Можем да задържим личната информация, която поискате, до степента, позволена от закона.
  Можете да ни инструктирате по всяко време да не обработваме вашата лична информация за маркетингови цели.
  На практика обикновено се съгласявате предварително с нашето използване лична информация за маркетингови цели или ще ви предоставим възможност да се откажете от използването на вашата лична информация за маркетингови цели.

К. Уебсайтове на трети страни

Нашият уебсайт включва хипервръзки и уебсайтове на трети страни. Ние нямаме контролират и не носят отговорност за политиките и практиките за поверителност на трети стрени.

Л. Актуализиране на информацията

Моля, уведомете ни, ако личната информация, която държим за вас, трябва да бъде коригирани или актуализирана.

М. Бисквитки

Нашият уебсайт използва бисквитки. Бисквитката е файл, съдържащ идентификатор (низ от букви и цифри), които се изпращат от уеб сървър към уеб браузър и се съхраняват от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно на сървъра всеки път, когато браузърът ви извика страница от сървъра. Бисквитките могат да бъдат „постоянни“ или „сесийни“: постоянна „бисквитка“ ще се съхранява от уеб браузър и ще оставане валидна до изтичане на срока на валидност, освен ако потребителят не я е изтрил преди изтичането и; сесийната бисквитка, от друга страна, ще изтече в края на потребителската сесия, когато уеб браузърът е затворен. Бисквитките обикновено не съдържат никаква информация
която лично идентифицира потребител, но личната информация, която съхраняваме за вас може да бъде свързана с информацията, съхранявана и получена от „бисквитки“. {SELECT ACCURATE PHRASING Използваме само сесийни бисквитки / само постоянни бисквитки / и двете сесийни и постоянни „бисквитки“ на нашия уебсайт.}

 1. Имената на „бисквитките“, които използваме на нашия уебсайт, както и целите за тях които се използват, са изложени по-долу:
  а. използваме Google Анализ и Adwords на нашия уебсайт, за да разпознаваме компютъра, когато потребител {INCLUDE ALL USES THAT COOKIES ARE USED FOR ON YOUR SITE посещава потребителите на уебсайта / докато навигират
  уебсайт / дава възможност за използване на количка за пазаруване на сайта / подобряване на използваемостта на уебсайта / анализира използването на уебсайта /администрирането на уебсайт / предотвратяване на измами и подобряване на сигурността на уебсайта / персонализира сайта за всеки потребител / целеви реклами, които може да бъдат от особен интерес за конкретни потребители / да описват целта (целите)};
 2. Повечето браузъри ви позволяват да откажете да приемате „бисквитки“ – например:
  а. в Internet Explorer (версия 10) можете да блокирате бисквитките с помощта на настройките за обработка на „бисквитките“ отменят наличните настройки чрез кликване върху „Инструменти“ „Опции за интернет“, „Поверителност“ и след това „Разширени“;
  б. в Firefox (версия 24) можете да блокирате всички „бисквитки“, като кликнете върху „Инструменти“, “Опции”, “Поверителност”, изберете “Използване на потребителски настройки за история” от падащото меню и „Приемане на бисквитки от сайтове“; и
  в. в Chrome (версия 29) можете да блокирате всички „бисквитки“, като осъществите достъп до Меню “Персонализиране и управление” и щракнете върху “Настройки”, “Покажи” разширени настройки и “Настройки на съдържанието ”, след което изберете“ Блокиране на сайтове от задаване на данни “под заглавието„ Cookies “.

Блокирането на всички „бисквитки“ ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много уебсайтове. Ако блокирате „бисквитките“, няма да можете да използвате всички функции на нашия уебсайт.

Меню